Δεύτερη φορά που απορρίπτει την πρόταση μου να βγούμε :( Να τα παρατήσω ;?

Γνωρίζω την σχέση μου μόλις 3 μήνες και συζητάμε για συγκατοίκηση. Τι λέτε ;?

I rock or not?

Go to top